Zoeken

Update coronavirus

Middels deze Corona-update willen wij u nader informeren over een aantal lopende regelingen die gebaseerd zijn op het Noodpakket voor banen en economie 2.0

Download noodpakket


TOZO
De tweede ronde is actief. Deze kan via de gemeente aangevraagd worden. Verschil met eerste ronde is dat het inkomen van de partner wordt meegenomen bij de toetsing.

Voor zowel de eerste als de tweede ronde moet u zich er wel bewust van zijn dat wanneer er positieve inkomsten (winst) uit het eigen bedrijf over een bepaalde maand van de uitkeringsperiode ontstaan, dat dan een deel van de TOZO-uitkering moet worden terugbetaald. De ondernemer moet daartoe zelf het initiatief nemen. Zie daarbij pagina 22 van de website van de VNG.

NOW 2.0
De NOW 1.0 voorgezet in NOW 2.0. De regeling blijft in de basis hetzelfde. Wel zijn er enkele aanvullende voorwaarden.
- Aan te vragen vanaf 6 juli
- Loonperiode vanaf 1 juni t/m 30 september (dus 4 maanden i.p.v. 3 maanden)
- De omzetperiode mag wederom verschoven worden. Is er een aanvraag voor NOW 1.0 gedaan? Dan sluit de omzetperiode van NOW 2.0 aan bij die van NOW 1.0
- Inspanningsverplichting voor omscholing
- Dividend/bonusverbod

TOGS / TVL
De huidige TOGS-regeling wordt niet verlengd (voor de TOGS kunt u nog tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen). Hiervoor in de plaats komt de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). De aanvragen kunnen eind juni worden ingediend.

Deze regeling is bestemd voor dezelfde ondernemingen die ook gebruik konden maken van de TOGS. De totale tegemoetkoming kan oplopen tot € 50.000 afhankelijk van de omvang van de onderneming en het omzetverlies. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn.

Nadere info:
Door VNO-NCW en MKB-Nederland is een handige rekentool ontwikkeld om inzicht te krijgen in relevante steunmaatregelen van overheden en financiële instellingen.

Wij proberen daarbij uiteraard zoveel mogelijk voor u te beoordelen of bepaalde regelingen voor u van toepassing (kunnen) zijn. Ziet u echter regelingen die nog niet bij u toegepast worden of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op! Samen kijken we dan naar uw situatie.

Veel succes toegewenst de komende tijd! Samen gaan we deze periode door.