Zoeken

Maatregelen omtrent coronavirus

De ontwikkelingen ten aanzien van het Corona-virus gaan snel. De overheid heeft zoals u weet extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Of dit gaat lukken weet niemand. Wat we wel weten en kunnen doen is u informeren over deze ontwikkelingen en waar dit kan adequate maatregelen treffen. De impact van dit virus kan voor u als ondernemer immers enorme gevolgen hebben. Hierbij willen wij u dan ook op de hoogte brengen van een aantal oplossingen die kunnen worden geboden.

We bundelen deze in een document. Deze kunt u hier downloaden.