Zoeken

Loopfietsen voor gemeente Noordenveld

RODEN – Een mooi moment tijdens de Drenthe 200 die afgelopen vrijdag werd verreden in Roden. Op de Brink overhandigden Bob van der Velde en André Steenbergen namens DVEN accountants adviesgroep 15 loopfietsen aan wethouder Alex Wekema.


De loopfietsen zijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Na de overhandiging konden de aanwezige kinderen het parcours verkennen. André Steenbergen vertelt waarom DVEN de fietsen beschikbaar stelt aan de gemeente Noordenveld. ‘Dit jaar bestaat DVEN accountants adviesgroep 75 jaar. We zijn al jaren maatschappelijk betrokken en hebben goed contact met de gemeente Noordenveld. Daarnaast stimuleren wij maar wat graag een sportieve levensstijl. Vandaar dat we er voor kozen om vijftien loopfietsen cadeau te doen aan de gemeente Noordenveld. De fietsen zullen door de gemeente Noordenveld worden uitgeleend’, aldus André. Hierbij kan gedacht worden aan Evenementenorganisaties, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, wijkbelangenverenigingen et cetera. Wethouder Alex Wekema was in ieder geval heel blij met deze gulle gift van DVEN.