Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurders

De aanpak van frauderende bestuurders zal worden versterkt. Er is een wetsvoorstel ingediend om een civiel bestuursverbod te laten gelden voor frauderende bestuurders. Zo krijgen rechters meer mogelijkheden bestuurders die zich met faillissementsfraude bezighouden buiten spel te zetten. Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken.

Er komt een bestuursverbod voor frauderende bestuurdersWat houdt het bestuursverbod in?
Het civiel bestuursverbod houdt in dat de betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen.

Daarnaast mag betrokkene maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Het betreft alle rechtspersonen - verenigingen, stichtingen, NV's, BV's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Wanneer is een civiel bestuursverbod aan de orde?
Vereiste voor het opleggen van een civiel bestuursverbod is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan. Een bestuurder moet 'in ernstige mate' tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als zaken vlak voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen.

Ook geeft het wetsvoorstel ruimte om het bestuursverbod op te leggen als sprake is van kort op elkaar volgende faillissementen met dezelfde bestuurder. De grens ligt bij drie faillissementen in drie jaar. Uitzondering hierop is als de faillissementen te wijten zijn aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals een betalingsweigering van een grote debiteur. Verder biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid bestuurders aan te pakken die achter een web van rechtspersonen zitten om fraude te maskeren.

Let op!
Er komt een openbaar register waarin kan worden nagegaan wie een bestuursverbod heeft. Zo wordt voorkomen dat de notaris en de Kamer van Koophandel meewerken aan de oprichting en inschrijving van een vennootschap waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen.

 

Deel deze pagina